AB-I ADÂLET


AB-I ADÂLET
Doğruluğun ve adaletin feyz ve bereketi

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Look at other dictionaries:

 • Adalet Ağaoğlu — Born Adalet Sümer 1929 (age 81–82) Ankara, Turkey Occupation Novelist, playwright Language Turkish Nationality Turkish Ethnicity …   Wikipedia

 • Adalet Ağaoğlu — Adalet Ağaoğlu, geborene Sümer (* 1929 in Nallıhan in der Provinz Ankara) ist eine türkische Schriftstellerin. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Literatur 3 Werk in deutscher Übersetzung 4 …   Deutsch Wikipedia

 • Adalet Kasrı — Der Adalet Kasrı (osmanisch: Kasr ı Adl; deutsch: Turm der Gerechtigkeit) ist eines der letzten erhaltenen Bauwerke des Neuen Sultanspalastes (osmanisch: Saray ı Cedid i Amire) in Edirne. 1561 gab Sultan Süleyman I. wahrscheinlich bei Sinan …   Deutsch Wikipedia

 • Adalet Partisi — Gerechtigkeitspartei Gründung 11. Februar 1961 Schließung …   Deutsch Wikipedia

 • adalet — is., Ar. ˁadālet 1) Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe Devletin temel amaç ve görevleri ... kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ADÂLET-İ İZAFİYE — İzafi adalet veya adâlet i nisbiye de denir. Küll ün selâmeti için, cüz ü feda eden adalet usulüdür.(Cemaat için ferdin hakkını nazara almaz, ehvenüş şer diye bir nevi adalet i izâfiyeyi yapmağa çalışır. Fakat adalet i mahza kabil i tatbik ise… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • ADÂLET-İ MAHZA — Adaletin tam hakikisi, tam adalet. (Adâlet i mahza ile adalet i izafiyenin izahı şudur ki: $ âyetin mâna yı işarisi ile : Bir mâsumun hakkı, bütün halk için dahi ibtal edilmez. Bir fert dahi umumun selâmeti için feda edilemez. Cenab ı Hakkın… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • Adalet ve Kalkınma Partisi — Vorsitzender Logo (Recep Tayyip Erdoğan) Basisdaten Gründungsdatum: 14. August 2001 …   Deutsch Wikipedia

 • Adalet ve Kalkınma Partisi — Parti pour la justice et le développement (Turquie) Pour les articles homonymes, voir AKP. Adalet ve Kalkınma Partisi …   Wikipédia en Français

 • ADALET — Zulüm etmemek. Herkese hakkını vermek ve lâyık olduğu muâmeleyi yapmak. Mahkeme. Hak kanunlarına uygunluk. Haksızları terbiye etmek. İnsaf. Mâdelet. Dâd. Cenab ı Hakk ın emrini emrettiği şekilde tatbik etmek. Suçluya Allah ın emrini icra… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • adalet kapısı — is. Hak ve hukukun aranılacağı yer Memlekette bir mahkeme, bir adalet kapısı var. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük